Despre Scorecard.md


Scorecardul este un instrument bazat pe principiul de „scor” și presupune evaluarea raionului prin prisma indicatorilor privind tinerii și a scorului/punctajului acumulat de fiecare raion. Acest fapt permite compararea între localități - cât de departe sunt de valoarea maximă a potențialului neatins. La elaborarea instrumentului au fost explorate și luate în considerație disponibilitatea tuturor datelor statistice, inclusiv Recensământul Populației și locuințelor 2014 și sursele administrative care dețin date privind tinerii la nivel de raion.

Metodologia de calcul a scorcardului presupune următoarele reguli:

  1. Scorcardul calculat în baza indicatorilor relativi în special rate și proporții exprimate procentual (%). Indicatorii selectați sunt exprimați în totalitate în aceeași unitate de măsură - rate și proporții exprimate procentual.
  2. Scorcardul măsurat pe un interval de la 0 la 100. Acest interval presupune că o valoare a unui indicator mai aproape de 0 este în defavoarea tinerilor și dimpotrivă o valoare egală sau mai aproape de 100 indică un potențial maxim atins.
  3. Toţi indicatorii incluşi în calcul pozitivi. Indicatorul pozitiv se va considera cel a cărui valoare nu este în detrimentul tinerilor: cu cât cifra relativă este mai mare, cu atât situaţia tinerilor tinde să fie mai pozitivă/favorabilă. Indicatorii negativi au fost excluși din lista celor utilizați la calcularea Scorcardului din rațiuni metodologice pentru a nu distorsiona calitatea instrumentului.
  4. Calculul pe fiecare domeniu realizat prin simpla medie aritmetică a valorilor relative. Toate valorile indicatorilor sunt sumate în cadrul unui domeniu și calculată media aritmetică a acestora.
  5. Scorcardul general pentru fiecare raion calculat ca şi simpla medie aritmetică a valorilor pentru fiecare domeniu. Valorile acumulate la final de către fiecare raion sunt ordonate crescător, obținând un top al raioanelor unde situația tinerilor este mai bună și acolo unde situația nu este favorabilă tinerilor și domeniilor de intervenție.
  6. Scorcardul calculat şi în baza datelor din perspectiva de gen. Acest instrument căută să identifice și date dezagregate în funcție de sex, pentru a evidenția și dificultățile cu care se confruntă femeile tinere în comparație cu bărbații. La fel, indicatorii au diferite grupe de vârstă și dezagregări specifice indicatorului și domeniului.